Logo

50 MWp zonne-energie in 3 jaar

Adamant Renewables & Rooftop Energy tekenen samenwerkingsovereenkomst voor 50 MWp zonne-energie in 3 jaar.

50 MWp zonne-energie in 3 jaar

 

Adamant Renewables & Rooftop Energy tekenen samenwerkingsovereenkomst voor

Adamant Renewables en Rooftop Energy hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide ondernemingen gaan nauw met elkaar samenwerken bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe zonne-energieprojecten in Nederland. Adamant is vooral actief in het ontwikkelen van nieuwe projecten en beschikt over een breed netwerk van klanten. Rooftop Energy zal zich binnen dit samenwerkingsverband vooral bezighouden met de realisatie en financiering van projecten die gezamenlijk worden geëxploiteerd. De ondernemingen willen de komende 3 jaar samen circa 50 MWp aan nieuw zonne-energieprojecten ontwikkelen en realiseren. Naar verwachting zullen de eerste 3 projecten voor het jaareinde operationeel zijn.

Over Adamant Renewables

Adamant Renewables richt zich op een brede toepassing van zonne-energie op de commerciële en industriële markt. Adamant Renewables beweegt zich hierbij niet enkel binnen de traditioneel gebaande paden, maar zet zich ook in voor de ontwikkeling van projecten met gemengd grondgebruik, drijvende zonneparken en carports. De grootschalige toepasbaarheid van zonnestroom in Nederland neemt inmiddels een hoge vlucht en Adamant Renewables draagt bij aan deze trend door dagelijks haar brede kennis en ervaring op het gebied van zonnestroom in te zetten voor de realisatie van succesvolle projecten in Nederland. Adamant Renewables is ervan overtuigd dat de samenwerking met Rooftop Energy uitstekend past bij de volgende fase in de uitbouw van haar ontwikkel-, financierings- en exploitatiestrategie.

 

Over Rooftop Energy

Rooftop Energy ontzorgt bedrijven en instellingen bij het verduurzamen, incl. financiering. Rooftop Energy heeft sinds 2011 circa 175 zonnesystemen gerealiseerd en is een van de grootste ontwikkelaars en exploitanten van zonnecentrales in Nederland. Rooftop Energy neemt het gehele traject van ontwerp, financiering, voorbereiding, installatie en beheer voor haar rekening. Zij ontzorgt hiermee haar klanten volledig terwijl diezelfde klanten direct een drievoudig rendement maken: maatschappelijk, promotioneel en financieel, zonder investering. Rooftop Energy ontwikkelt naast grote zonnesystemen op bedrijfsdaken ook grondgebonden projecten zoals een parkeerdek-overkapping of zonnecentrale op afvalberging. De onderneming is gevestigd in Rotterdam en telt circa 30 medewerkers. Rooftop Energy is een deelneming van NPM Capital.

Gerelateerd nieuws

Adamant Solar wint de openbare aanbesteding Jutterszon project

Adamant Solar BV wint de openbare aanbesteding voor de realisatie van het 3.1MW Jutterszon project te Den Helder.

Better Energy Nederland wordt Adamant Solar

Adamant Solar BV heeft per heden alle activiteiten van Better Energy Nederland BV overgenomen.

Drijvend zonnepark

Adamant Solar & Bronnen van Ons ondertekenen overeenkomst voor de ontwikkeling van ca. 25MW drijvend zonnepark.

Eindhoven

Adamant Solar is gestart met de realisatie van haar project in Eindhoven.