Logo

Drijvend zonnepark

Adamant Solar & Bronnen van Ons ondertekenen overeenkomst voor de ontwikkeling van ca. 25MW drijvend zonnepark.

Adamant Solar & Bronnen van Ons ondertekenen overeenkomst voor de ontwikkeling van ca. 25MW drijvend zonnepark.

In lijn met het geldend beleid van 3 x lokaal, slaan Adamant Solar, Bronnen van Ons en de Energie Coöperatie Duurzaam Assen, de handen in een om gezamenlijk een grootschalig drijvend zonnepark te ontwikkelen in Assen. Het project zal na de nodige goedkeuringen en beschikkingen na realisatie, tot een van de grotere drijvende projecten in Nederland behoren.

Gerelateerd nieuws

50 MWp zonne-energie in 3 jaar

Adamant Renewables & Rooftop Energy tekenen samenwerkingsovereenkomst voor 50 MWp zonne-energie in 3 jaar.

Adamant Solar wint de openbare aanbesteding Jutterszon project

Adamant Solar BV wint de openbare aanbesteding voor de realisatie van het 3.1MW Jutterszon project te Den Helder.

Better Energy Nederland wordt Adamant Solar

Adamant Solar BV heeft per heden alle activiteiten van Better Energy Nederland BV overgenomen.

Eindhoven

Adamant Solar is gestart met de realisatie van haar project in Eindhoven.